Adresseforandring

Hr-from-i-orgonskapet
Hr. From i orgonskapet.

 

Fru Henriette Margrethe Nilsen, Welhavens gate 69, VI etasje (inng. i porten), hevet i går sin forlovelse med forfatteren Didrik From jr.
Det er tredje gang på ett år at herr From blir offer for bolignøden!
Herr From er nå begynt å lure på om det er noe i veien med ham som leieboer. Han vil i den anledning ta et 14 dagers opphold i foreningens orgonskap før han igjen melder seg på boligmarkedet.
Fru Nilsen (født Dedenløwe) blir å ekskludere på ubestemt tid.
(Sakens dokumenter oversendt fhv. o.r.sakf. Waldemar Rütter-Wächselsen til uttalelse.)

 

På vegne av
NORSK DUSTEFORBUND
Darwin P. Erlandsen
president

 

P.S. Vi bringer i morgen et intervju med den kjente forfatter.
D.S.