Advarsel


Bidragene til vår store Sirkulærkonkurranse strømmer inn med uforminsket kraft. Vi presenterer nedfor en av favorittene, nemlig Sjøforsvars-kommando Vestland, Haakonsvern. Sjøforsvarskommando Vestlandet, Haakonsvern deltar med følgende, (brevtelegram):

Advarsel

Ut 546 Dist: gen-r-211042a okt 64 fm skv – skv – gen 238/64 – bt – ugradert

MANNSKAPER SKAL VED VED FRAMMØTE TIL SONING I ARRESTEN VÆRE REGLEMENTERT ANTRUKKET. KØYKLÆR MEDBRINGES. MANNSKAPER SOM MØTER UREGLEMENTERT ANTRUKKET VIL BLI AVVIST.

SJØFORSVARSKOMMANDO VESTLANDET
HAAKONSVERN
– – –

Man kan formode, man kan anta, man kan gå ut fra, man kan holde for sannsynlig, men sikker kan man aldri være. Ikke desto mindre mener vi at Sjøforsvarskommando Vestlandet skulle ha gode sjanser for full klaff denne gangen. Men som sagt: Sikker kan man aldri være. Det er ennå tre uker igjen til jul. Det kan skrives mange gode sirkulærer på tre uker. Bevare meg vel.

 

På vegne av
NORSK DUSTEFORBUND
(Sirkulærkonkurransen)
Darwin P. Erlandsen
president