Vittighetspressen 1943 – 45

Det følgende er et av Fredrik Stabels tidlige arbeider fra 1940-tallet. Det er preget av norsk krigsvirkelighet. Skuespillet er forfattet av Diderik From jr. som her trer fram som forfatter – kanskje for første gang.   Også vitsetegningene var i stor grad preget av krigen og varemangelen.

read-more

Vitser og tegneserier 1940 – 43

read-more

Barnetegning

Denne tegningen er laget av Fredrik Stabel som tiåring, og er den eldste bevarte Stabel-tegning overhodet.  Hans mor har skrevet ”Ba 1924” på den. (Fredrik ble kalt Ba som barn). Fredrik har tegnet seg selv mens han er syk og sitter og ser lengselsfullt på kameratene som leker utenfor.

read-more

Intervju med Fredrik Stabel IV

Hva er humor? Fredrik Stabel i samtale med gymnasiastene Conradi m.fl. Fra omkring 1975. Om hommør.

read-more

Intervju med Fredrik Stabel III

Hva er humor? Fredrik Stabel i samtale med gymnasiastene Conradi m.fl. Fra omkring 1975. Hellig humor.

read-more

Intervju med Fredrik Stabel II

Hva er humor? Fredrik Stabel i samtale med gymnasiastene Conradi m.fl. Fra omkring 1975. Eksemplet elgen.

read-more

Intervju med Fredrik Stabel I

Hva er humor? Fredrik Stabel i samtale med gymnasiastene Conradi m.fl. Fra omkring 1975. En humorforskers funn.

read-more