Candidat Balthazar von Dedenløwe

Balthazar-von-Dedenløwe

Candidat Balthazar von Dedenløwe tilhører i likhet med flere andre i Norsk Dusteforbund, kretsen i Welhavens gt. 69. Her bor han hos fru Nilsen. Han betegner seg som økonomisk uavhengig og mottar et fast månedlig beløp fra sin mor i Mandal. Familien har røtter i Kristiansund. Balthazar von Dedenløwe er kjent som opphavsmann til utsagnet: «Det sies at folk holder Aftenposten på grunn av dødsannonsene. Jeg forstår ikke det. Mine dør i Morgenbladet.» Noe som, i tillegg til navnet, forteller om hans sosiale bakgrunn. Balthazar von Dedenløwe er også kjent som oppfinneren av Automatomat-automaten, til bruk på Postkontoret.

Ikke bra

Jeg skal altså ikke ha mat– Jeg skal altså ikke ha mat!

 

All ting stiger. Det eneste som ikke er steget er candidat Balthazar von Dedenløwes månedspenger. (Hans økonomiske uavhengighet er med andre ord ikke lenger så stor som den burde være.) For å rette på forholdet har herr Dedenløwe skrevet til sin mor i Mandal og bedt om pålegg!!! (I månedspengene.) Svaret var dessverre ikke bra. (Nærmest nedslående.) Etter masse tomt snakk og intetsigende unnskyldninger, slutter fruen sitt brev slik:
«… det eneste jeg derfor kan sende deg ekstra i dag, gutten min, er vedlagte hundrekroneseddel. Så har du iallfall til husleien.

Din Mamma.»

Herr Dedenløwe har tatt svaret meget ille opp. «Husleien», snerret han således foraktelig, (under en liten prat på morgenkvisten) «husleien!!! JEG SKAL ALTSÅ IKKE HA MAT!!!!»
*
Fruens svar kommer i et enda mindre flatterende lys, når man vet at hun nettopp i disse dager har solgt ytterligere 5 stk. «Familieaktier». Kontanter skulle det således ikke være noen mangel på. Sakens dokumenter er oversendt fhv. o.r.sakf. Waldemar Rütter-Wächselsen til uttalelse.

På vegne av
NDF’s Mannsforening
Darwin P. Erlandsen
president

Candidat Balthazar von Dedenløwes tipp-tippoldefar, grosserer Balthazar von Dedenløwe, Kristiansund N, m/familie.

candidat_balthazar_von_dendelowes_tipp