Candidat Torgrim Vonlausbråten

Torgrim Vonlausbråten portrett, nr 3 fra venstre

Candidat Torgrim Vonlausbråten er formann i Norsk Dusteforbunds landsmålsgruppe. I Dusteforbundets indre krets er han den eneste representanten som skriver, og taler, nynorsk. Han opptrer ikke særlig ofte, men han har ved enkelte  anledninger bidratt med betydningsfulle synspunkter. Ikke minst var dette tilfelle i diskusjonen om tegneserien «Knoll og Tott», av Vonlausbråten kalt «Knol og Tot» og betraktet som umoralsk og demoraliserende.

Torgrim Vonausbråten er mest opptatt av å føre «slekta si 3000 år att i tida», men dette vekker liten interesse blant de øvrige medlemmene av Dusteforbundet. Man antar at Torgrim er en fjern slektning av Lille-Maud Vonlausbråten, men dette er ikke endelig stadfestet.