Tegninger

Vittighetspressen 1943 – 45

Det følgende er et av Fredrik Stabels tidlige arbeider fra 1940-tallet. Det er preget av norsk krigsvirkelighet. Skuespillet er forfattet av Diderik From jr. som her trer fram som forfatter – kanskje for første gang.   Også vitsetegningene var i stor grad preget av krigen og varemangelen.

read-more

Vitser og tegneserier 1940 – 43

read-more

Barnetegning

Denne tegningen er laget av Fredrik Stabel som tiåring, og er den eldste bevarte Stabel-tegning overhodet.  Hans mor har skrevet ”Ba 1924” på den. (Fredrik ble kalt Ba som barn). Fredrik har tegnet seg selv mens han er syk og sitter og ser lengselsfullt på kameratene som leker utenfor.

read-more

BYTTEHANDEL

SKUESPILL i en akt av Diderik From jr. (Illustrasjon inn her) PERSONENE: Tobakkshandleren. Kontorassistent Larsen Larsen: Mor’n, har De noen sigaretter idag? Tobakkshandleren: Nei. Larsen: En sigar da? Tobakkshandleren: Nei. Larsen: Nei, nei, man kan jo ikke få alt heller. Folk er fæle til å beklage seg, De. Er det ikke det ene så er […]

read-more