Ukategorisert

Fredrik Stabel om humor

Hva er humor? Fredrik Stabel i samtale med gymnasiastene Conradi m.fl. Fra omkring 1975. (Fire lydfiler fra gammel kassett, konvertert, inn i denne rekkefølgen 1-4) En humorforskers funn. Eksemplet elgen. Hellig humor. Om hommør.

read-more