Dagens forelesning

Jeg skal i dag tale om hønen. Hønen er en dårlig sanger. Den flyver tungt, med larm og uten utholdenhet. Til gjengjeld er den svært glad i korn.

Hønen kan inndeles i 3 hovedgrupper.
1. Høne med normal synsevne.
2. Høne med nedsatt synsevne. (Langsynt, nærsynt.)
3. Blind høne. (Herunder totalt blind høne og delvis blind høne = høne med gangsyn.)

Gruppe 1. Den normale høne er heldigvis den mest alminnelige. Denne høne finner alt det korn den vil, og er således meget heldig stilt.

Gruppe 2. Høne med nedsatt synsevne er ikke fullt så alminnelig. Denne høne finner bare et begrenset antall korn, og er altså ikke fullt så heldig stilt som gruppe 1. Allikevel er den ganske godt fornøyd.

Gruppe 3. Den totalt blinde høne og høne med gangsyn er heldigvis meget sjelden. Denne høne er ikke i stand til å finne korn i det hele tatt, og er derfor kronisk misfornøyd. (Påstanden om at den blinde høne også kan finne et korn er vrøvl. Utallige forsøk viser det.)

Hønen er meget bedre stilt enn oss mennesker. Hvis den er lei seg for ett eller annet, kan den bare legge seg et egg. Det kan ikke vi. Derfor har hønen det meget lettere enn oss.

Hønen
(Dette skulle spesielt den blinde høne tenke på, istedenfor å gå rundt å være sur.)
Hønen hører rettelig hjemme på landet. I byene holdes høns vesentlig av sjelelig svekkede personer, som ikke blir bedre når de får høns i huset.
Hønen har Clairvoyante evner. Herav uttrykket: Det går den vei høna sparker. (Høna: folkelig uttrykk for høne.)

 

Darwin P. Erlandsen
president.