Forfatter Diderik From jr.

Diderik-From-jr

 

Diderik From jr. er et av Norsk Dusteforbunds mest sentrale og aktive skikkelser.
Han er forfatter av flere bøker og skuespill, eksempelvis fagboken «Råd og vink for forfattere», romanen «Havregrøten», diktsamlingen «I ensomme stunder» og skuespillene «Kosten», «Man biter da negler, ikke sant?» og flere andre. I disse verkene kommenterer From ofte andre medlemmer i Dusteforbundet, deriblant forfatteren Goddag Mann Hostesaft, som er en sentral karakter i skuespillet «Kosten». Diderik From jr. opererer også som oppfinner, og har bl.a. konstruert den kjente «tandemøksen» og «den firesidige trekant». Sistnevnte oppfinnelse var dog noe forhastet; den er ennå ikke ferdigstilt. Diderik From jr. står også bak forslaget om å innføre en fast «gremmedag» 1. juli.

Diderik From jr. er forlovet med frk. Lille-Maud Vonlausbråten, som er leder av Norsk Dusteforbunds Avskrivningsbyrå. Hun bor på hybel i Welhavens gt. 69 i Oslo, hvor Diderik From jr. følgelig ofte oppholder seg. Det foreligger materiale som viser hvordan Diderik From og Lille-Maud Vonlausbråten traff hverandre.

BILDE-Møtet-mellom-From-jr

Her et eksempel på forfatteren Diderik from jr.s dikteriske produksjon:

Hvordan gjør man det egentlig?

BILDE-Kosten-av-Diderik-From-jr

-Jeg er redd jeg ikke makter dette, sa Hostesaft.

 

I anledning diskusjonen om hvorvidt det er flaut eller ikke for en åndsarbeider å ta borgerlig arbeid ved siden av, har forfatteren  Diderik From jr. i disse dager lagt siste hånd på de to første aktene av et nytt stort skuespill «Kosten«: I «Kosten» forteller herr From om en forfatter som av forskjellige grunner tar jobb som gatefeier i Oslo kommune. Vi gjengir nedenfor de to første aktene av «Kosten»:

 

«KOSTEN»

Skuespill i 3 akter
av Diderik From jr.

Personene:
«Goddag Mann Hostesaft», forfatter
Hagbart Bolt, gatefeier.
Emanuel Abrahamsen, kontorsjef
Et telegrafbud.

 

A k t  I

(På fortauet  utenfor Thv. Meyersgate l, Oslo. Det er tidlig om morgenen på arbeidets første dag. Idet teppet går opp sees  forfatteren  «Goddag Mann Hostesaft»  i ivrig samtale med Hagbart Bolt.)
Hostesaft : Jeg er redd jeg ikke makter dette, herr Bolt. Hvordan gjør man det egentlig?
Bolt: (Tar herr Hostesafts kosteskaft og viser): Slik!!! Det er bare å begynne her, og fortsette rett fram. Jeg er sikker på at De klarer det.
Hostesaft: Tror De virkelig …?

A k t II

(Oslo Renholdsverks kontor i Akersgata 55, Oslo 3, 3 uker senere. Kontorsjef  Abrahamsen sitter ved et bord til venstre på scenen. Han ser blek og forvåket ut. Et telegrafbud inn fra høyre. Leverer et telegram.)
Abrahamsen (Leser): Herr kontorsjef Abrahamsen, Oslo, enholdsverkets kontor, Akersgaten 55, Oslo. Ankom Hamar i dag – fortsetter  – send ny kost. Ærbødigst «Goddag Mann Hostesaft» Forfatter.

Teppe


På forespørsel opplyser herr From at han ennå ikke er ferdig med akt III. Handlingen er imidlertid klar. Den skal foregå i Oslo Byrett under den erstatningssak som forfatteren «Goddag Mann Hostesaft» har anlagt mot Oslo kommune for tapt arbeidsfortjeneste i de 21 dager han var ansatt i Renholdsverket. Renholdsverket ved herr kontorsjef Abrahamsen, blir dømt til å betale herr Hostesaft 21 000.- kroner – (21 dikt a kr 1000.-).
Vi gratulerer.
Umiddelbart etter at dommen er lest opp høres jubelskrik fra gaten utenfor. Det er representanter for folket som bringer herr Hostesaft sin hyllest.

På vegne av Norsk Dusteforbund.
Darwin P. Erlandsen
President.