Fra Dusteforbundets annaler

Man kan si hva man vil om Napoleon …  er en hyllest til Fredrik Stabel i anledning 100-årsjubileet for hans fødsel i 2014. Redigert av Robert Meyer og Steinar Wiik. Boken inneholder mange nyskrevne artikler om kunstneren, samt alle hans svart/hvitt-raderinger.

Boken kan bestilles fra: www.nocomprendopress.com

 

Fredrik Stabel 1914 – 2001. Utgitt i anledning jubileumsutstillingen i Fredrik Stabel og Avistegnernes Hus i Drøbak i 2004. Redaktør: Anne-Mette Stabel. Essays av Geir Uthaug og Knut Nærum.

 

Fornuften er en ensom ting… utkom som festskrift til Fredrik Stabels 70-årsdag i 1984. Redigert av Arve Solstad. Nytt opplag i 1998.

 

Jeg sier ikke mere… inneholder tegninger fra Fredrik Stabels debututstilling i Galleri Tanum i Oslo i 1976. Boken har kommet i flere opplag.

 

Fire bøker i serien Av Norsk Dusteforbunds annaler utkom første gang på 1960-tallet på Cappelen Forlag. Bøkene kom i nytt opplag på 1990-tallet.