Fredrik Stabel om humor

Hva er humor?

Fredrik Stabel i samtale med gymnasiastene Conradi m.fl. Fra omkring 1975.

(Fire lydfiler fra gammel kassett, konvertert, inn i denne rekkefølgen 1-4)
En humorforskers funn.
Eksemplet elgen.
Hellig humor.
Om hommør.