Hybelvertinne fru Fredriksen

Fru FredriksenFru Fredriksen lever av å leie ut hybler i Welhavensgate. Hun har til tider betydelige problemer med å få inn husleien fra sine beboere. Både Diderik From jr. og Darwin P. Erlandsen beskylder henne for å være altfor materialistisk når hun forlanger at de må gjøre opp for seg. Ved  en anledning skyldte Darwin P. husleie for fire måneder og truet med å flytte ut om hun ikke satte ned husleien. Dette avviste fru Fredriksen. Om, eller hvordan konflikten ble løst, er ikke kjent. Men Darwin P. Erlandsen bor fortsatt på hybel hos fru Fredriksen. Trolig er problemet permanent.