Norsk Dusteforbunds Avskrivningsbyrå

Fredrik Stabel utviklet Norsk Dusteforbund videre, og midt på 1950-tallet oppstår nyskapningen Norsk Dusteforbunds Avskrivningsbyrå. Avskrivningsbyrået gav seg selv i oppdrag å bringe videre for Dagbladets lesere alle mulige og umulige slags tekster, forfattet av leg og lærd, professorer og prester, husmødre, lærere, kommunestyremedlemmer og magistere. Kort sagt; alle som tok pennen fatt og fikk resultaet på trykk uten å ha koblet inn sin kritiske tenkning. Uten å ha forstått konsekvensene av det som ble ytret. Uansett hvor himmelropende selvhøytidelig det var, hvor komplett uforståelig, hvor idiotisk eller fornuftsstridig eller avsindig innlegget var; Dusteforbundets alltid våkne avdeling Avskrivningsbyrået, satt klar til å kommentere innleggene, eller søknadene om meldemsskap som de etter hver ble kalt. Det var særlig Darwin P. Erlandsen, presidenten selv, eller hans nærmeste medarbeidere Diderik From jr. og frøken Lille-Maud Vonlausbråten som utførte arbeidet med avskriftene og kommentarene. Tekstene ble ledsaget av sort/hvitt pennetegninger i enspalterstørrelse. I løpet av årene benyttet Fredrik Stabel ofte mange av de samme tegningene, men små endringer ble foretatt avhengig av sammenhengen de ble brukt i. Et hode, en bifur, et glass eller en bakgrunn kunne bli skåret bort med barberblad og erstattet med et nytt motiv. Hans etterlatte tegninger fra 3. siden i Dagbladet vitner om stor variasjon og oppfinnsomhet i dette arbeidet.
Norsk Dusteforbunds Avskrivningsbyrå fortsatte å være et korrektiv til kultur- og samfunnsdebatten helt fram til den endelige nedleggelsen av spalten 31.12. 1989. Dagbladet benytter fortsatt hans tegninger på 3.siden.
A.M.S.