Dobbeltmenneske Rasmus Rebell

BILDE-2-Rasmus-Rebell-2

Rasmus Rebell representerer den revolusjonære fløy av Norsk Dusteforbund. Han leder Motdagistgruppens undergrunnsbevegelse. Mot Dag var 1920- og 30-tallets revolusjonære studentbevegelse, og Rasmus Rebell har latt seg inspirere av denne. Han kommer dermed ikke sjelden med svært radikale forslag til løsninger på kompliserte problemer, som for eksempel uttalen og skrivemåten av tjukk ”l” på Østkanten i Oslo. Rasmus Rebell omtales ofte som «det kjente dobbeltmenneske».

 

Bevare meg vez

(Cirkuzære)

BILDE-1-Rasmus-rebell(2)

Hr. redaktør.

Av de forskjezzige avisers intervuer fremgår at fozk på østkanten har fortrengte kompzekser fordi de bruker tykk (tjukk)” l” istedenfor spiss, mens fozk på vestkanten har fortrengte kompzekser fordi de bruker spiss istedenfor tjukk (tykk) og omvendt.
Dette kan ikke fortsette!
Som et bidrag tiz zøsningen av dette ømtåzezige probzem, tizzater jeg meg derfor å foreszå at man for fremtiden går tiz totaz avskaffezse av ovennevnte bokstav. Ikke bare av hezsemessige grunner, men også fordi azfabetet, etter min mening er mer enn zangt nok som det er! (Bevare meg vez.) Som støtte for mitt syn kan jeg nevne at f. expz. engezskmennene for zengst har innsett nødvendigheten av å szøyfe bokstaven ”ø” i sitt azfabet. Hvorfor skuzze ikke vi så kunne szøyfe l’en i vårt. En annen sak er at vi sezvføzgezig kunne erstatte azze l’er med z for at ikke typografene skaz bzi arbeidszedige.
Det er så.

Ærbødigst

Rasmus Rebezz

PS.
Når jeg foreszår z og ikke x, er det fordi x azzerede er iferd med å forsvinne fra azfabetet. Det er i dag bare gamze fozk og ozdinger som skriver x, azze andre skriver ”eks.” Azzikevez skrev jeg foranstående artikez først med x (eks) istedenfor med z, men da bze den nesten uzesezig!!! Et ord som ”uzesezig” f.expz. vizze med bokstaven  ”eks” ha kommet tiz å se szik uit: uekseseeksig. Som De ser: Nesten uzesezig!!!

DS.