Sekretær fru Henriette Margrethe Nilsen

Henriette Margr Nilsen

Fru Nilsen, født Dedenløwe, er sekretær i Dusteforbundet av 1954 og bor på hybel i Welhavensgate 69, VI. etasje (inngang i porten). Hun var tidligere forlovet med forfatteren Diderik from jr. Forlovelsen ble imidlertid hevet en rekke ganger (fra hennes side),  med det resultat at Diderik From jr. hver gang ble offer for bolignøden. Diderik From jr. mener seg dessuten feilaktig beskyldt for å ha trengt seg inn på fru Nilsens hybel første juledags morgen og slukt tre liter sats i den tro at det var risengrynsgrøt! I følge herr From var det omvendt.

Henriette Margrethe Nilsen står også som vinner av kulturkonkurransen, den såkalte bevingede-ord-konkurransen, arrangert av Norsk Dusteforbund av 1954. Fru Nilsen var den eneste som fullt ut hadde forstått meningen med konkurransen, som for øvrig ble en skuffelse.

DEMENTI

Dementi

Fra ansett hold innen bevegelsen har vi mottatt:

Hr President.

Tillat meg på denne måte å dementere ryktet om at jeg første juledags morgen skal ha trengt meg inn på hybelen til min fhv. forlovede og slukt tre liter sats i den tro at det var risengrøt. Det var omvendt!!!

 

Ærbødigst

D. F. jr.

forfatter

 

Det er oss en glede å kunne offentliggjøre ovenstående. Dog må man ikke se bort fra den mulighet at dementiet i alt vesentlig bygger på en såkalt «erindringsforsyvning» fra dementators side. Vi har iallfall vanskelig for å tro at fru Nilsen har trengt seg seg inn til herr D.F. jr., iallfall ikke første juledags morgen. Dementator har nemlig vært uten fast bopel siden i midten av desember. For øvrig lar vi dementiet tale for seg selv.

 

På vegne av

NORSK DUSTEFORBUND

Darwin P. Erlandsen

president