Vittighetspressen 1943 – 45

Det følgende er et av Fredrik Stabels tidlige arbeider fra 1940-tallet. Det er preget av norsk krigsvirkelighet. Skuespillet er forfattet av Diderik From jr. som her trer fram som forfatter – kanskje for første gang.

B Y T T E H A N D E L

 

SKUESPILL
i en akt
av Diderik From jr.

5. Illustrasjon til Byttehandel

 

PERSONENE:
Tobakkshandleren.
Kontorassistent Larsen 

 

Larsen: Mor’n, har De noen sigaretter idag?
Tobakkshandleren: Nei.
Larsen: En sigar da?
Tobakkshandleren: Nei.
Larsen: Nei, nei, man kan jo ikke få alt heller. Folk er fæle til å beklage seg, De. Er det ikke det ene så er det det annet. Dette med eggemangel for eksempel.Har De hørt sånt tull? Jeg har plenty egg jeg!
Eller en ting som…… (Ser på klokken) Over 9 alt. Nei, jeg får se å komme meg avgårde, jeg.
Mor’n, mor’n.
Tobakkshandleren: Å, herr kontorsjef. Et øieblikk.
Hvad slags sigaretter er det De røker igjen?
Larsen: Jeg?
Tobakkshandleren: Ja.
Larsen: Jeg røker alt mulig, jeg. Ja, ja, mor’n da.
Tobakkshandleren: Æh, æh, hm. Et lite øieblikk da, herr kontorsjef. Hva var det jeg skulle ha sagt.
Jo, jeg kom til å tenke på, er det ikke fælt lenge siden De fikk noen sigaretter nå?
Larsen: Det var i februar. I slutten av februar.
Tobakkshandleren: (slår hendene sammen, dypt rystet) I slutten av februar? Bevare mig vel. Men det skulle De ha sagt med en gang, herr kontorsjef. Da har De jo mange sigaretter til gode da. He, he.
Larsen: Å, det er jo ikke så lett for Dem å holde rede på alle kundene heller. Men har jeg sigaretter til gode, så sier jeg ikke nei, vet De.
Tobakkshandleren: (har funnet frem en 50-pakning under disken): Se her, vær så god, her er en pakke «Hitti Hatt». Det er jo Deres yndlingsmerke, hvis jeg ikke husker feil.
Larsen: Tusen takk. Det var meget elskverdig av Dem.
Tobakkshandleren: Å, kjære, det er jo bare Deres rasjon. Det skulle bare mangle. He, he.
Larsen: (har tendt seg en sigarett og røker begjærlig): Ja, ja mange takk iallfall. Mor’n, mor’n.
Tobakkshandleren: Æh, æh, hm. Hadde De mange også, sa De?
Larsen: Mange???
Tobakkshandleren: Ja, egg altså, mener jeg.
Larsen: Å, egg! Ja, det er ikke få. Vel 100, tenker jeg.
Tobakkshandleren (henført): Vel 100. Hm. Jaså.
Larsen: Ja, jeg tenker det. Nei, nu må jeg sannelig løpe. Mor’n, mor’n.
Tobakkshandleren: Æh, æh. Hm. Å, De kontorsjef.
Larsen: Ja.
Tobakkshandleren: Hm. Det var bare én ting. Hm.
Sånne egg, de tåler vel ikke å ligge for lenge, nu som det er så varmt, mener jeg?
Larsen: Tåler å ligge jo. Jøss da. De holder seg nok skal de se. Mor’n, mor’n.
Tobakkshandleren: Æh, æh. Hm. For å snakke rett ut, herr kontorsjef. De vil ikke selge meg noen av de eggene Deres vel?
Larsen: Ikke under noen omstendigheter, herr tobakkshandler. Aldri i livet. De prektige eggene. Nei.
Tobakkshandleren: (spakt) Ja, men De kan da ikke greie å spise  opp alle sammen allikevel, herr kontorsjef.
Larsen: Spise de, nei. Er De gal, mann. Jeg har arvet dem efter min far jeg, han var sånn ivrig samler. Ja, ja, mor’n da, og takk for røyken.

 

Teppe.

 

Også vitsetegningene var i stor grad preget av krigen og varemangelen.

1. matauk tegne(serie ) på sort kartong  - Kopi (5) 2. Villaku. tegne(serie ) på sort kartong3. På badestranden. vitsetegninger sort kartong  - Kopi4. Månedsrasjonen. være eller la være