Daglig leder Lille-Maud Vonlausbråten

BILDE-av-Lille-Maud Lille-Maud Vonlausbråten er Norsk Dusteforbunds mest framstående kvinnelige medlem. Hun leder forbundets Avskrivningsbyrå, og godkjenner også selv søknader, når verken president Darwin P. Erlandsen eller forfatter Diderik From jr., hennes forlovede, er tilgjengelige. Lille-Maud Vonlausbråten stammer fra Sogn, som hun gjerne reiser tilbake til når det oppstår vanskeligheter i forholdet til Diderik From. (Forlovelsen er brutt en rekke ganger.) Hun bor på hybel hos vertinne Beatrice Gulbrandsen i Welhavens gt. i Oslo og fungerer i stor grad som rådgiver og støttespiller for hr. From i hans forfattergjerning. Lille-Maud har en søster, Nancy, som er forlovet med den tyske eksilforfatter Heinrich Paul med bakgrunn fra Øst-Tyskland, DDR.

Hun tar ellers ansvar for alles ve og vel i Dusteforbundet. Særlig krevende er det å holde orden på den mannsdominerte forsamlingen under fester og seminarer. Hun henger da opp lapper med påminnelser om at medlemmene må skru igjen vannkranen, slukke lys, møte presis til avtaler neste dag, osv. Lille-Maud er også godt kjent for sine skikurs og svømmekurs.

Lille-Maud Vonlausbråten holder «åpen salong» hver onsdag ettermiddag på sin hybel i Welhavens gt. Formålet er at bevegelsens mest fremtredende menn i ro og mak kan få drøfte tidens åndelige strømninger. Bare unntaksvis deltar Lille-Maud selv i debatten. På denne tiden er hun vanligvis i Vestkantbadet.

 

Lille-Maud-Vonlausbråten

«Les selv», sa frk. Vonlausbråten.

Hjem fra ferie

Da frk. Lille-Maud Vonlaubråten i går vendte tilbake etter et tre ukers opphold hos «slektninger» i Sogn, fant hun sin store seksti liters ballong, praktisk talt tømt!!!
– Går Deres mistanke i noen spesiell retning? Vi retter spørsmålet til den hardt rammede forlovede.
Frk. Vonlausbråten svarer ikke med det samme. Peker bare med en trett bevegelse på et brev festet til ballon­gens hals .
– Les selv-, sier hun omsider, – les selv.
Vi leser:
Kjære Lille-Maud!
Der svinner  – det svant – jeg er  forsvunnet.

Hilsen
Diderik.
(Sign.)

Man kan si hva man vil om forfatteren Diderik From jr.: Ærlig er han iallfall! Eller som fhv. o.r.sakfører Wal­demar Rütter-Wächselsen pleier å si: Der skjuler seg som regel et menneske på bunnen av – selv den største forfatter. (Kunstner.)
Hvilket herved bekreftes.

 

På vegne av
Norsk Dusteforbund
Darwin P. Erlandsen
President.

Foreningsnytt III Lille-Maud

Herr President.

Jeg vet ikke om De kan­ skje har lagt merke til at Arbeiderbladet som regel er en dag  tidligere  ute  med sin  leder enn De er med Deres? Det kommer av at Arbeiderbladet må skrive sine ledere selv –  mens vi må skrive våre av etter Arbeiderbladet. Nok av det. Her kommer dagens (eller altså gårsdagens, efter Arbeiderbladets tidsregning) leder. Den lyder slik:

Den organisasjon som er felles for oss alle – staten – har tatt arbeidslivets problemer opp. Staten planlegger og regulerer, oppmuntrer privat virksomhet, nystarter selv store nøkkelindustrier, sørger for at produksjonen øker, og at det er full sysselsetting. Arbeiderpartiet, Askeladden i norsk politikk, greide  det.

(Arbeiderbladets leder, 16/8-64.)

 

Riktig avskrift bevitnes:

På vegne av NDF’s Avskrivningsbyrå
Lille-Maud Vonlausbråten
Daglig leder

 

Vi forstår godt frk.Vonlausbråtens vanskeligheter. Saken burde imidlertid kunne løses. Enten ved at Arbetderbladet sender kopi av sine ledere direkte til frk. Vonlausbråten dagen før, eller også ved at f rk. Vonlausbråten står litt tidligere opp om morgenen. Som sagt: Saken burde kunne løses. (Gjenpart tilArbeiderbladet).

 

På vegne av
Norsk Dusteforbund
Darwin P. Erlandsen
president

P.S.
Når frk. Vonlausbråten av og til overnatter hos meg er det utelukkende av hensyn til Arbeiderbladet. Frk. Von­lausbråten abonnerer nemlig ikke på Arbeiderbladet, men det gjør jeg!!! Det er derfor helt nødvendig at frk. Vonlaus­bråten overnatter hos meg av og til. Man ser det best i de periodene hvor hun ikke overnatter hos meg. Da kan lederne bli både en og to uker gamle. Nei, hvis vårt Avskrivningsbyr ikke skal sakke helt akterut, må frk. Von­lausbråten overnatte hos meg. Av og til. Det er ikke noe å gjøre ved det.

Hermed anser vi ryktet om at det skal bestå en slags romance mellom frk. Vonlausbråten og meg som avsannet en gang for alle. Nå kan det være nok.
(Gjenpart til forfatteren Diderik From jr.)

D.S.