Hybelvertinne Beatrice Gulbrandsen

Portrett Beatrice Gulbrandsen

Beatrice Gulbrandsen («Infantile Beatrice») er kjent som forfatteren Goddag Mann Hostesafts hybelvertinne og forlovede. Det er vel kjent at frk. Gulbrandsen er mindre flink på kjøkkenet, noe som i enelte tilfeller har fått vidtgående konsekvenser. Mindre kjent er det at Beatrice Gulbrandsen i alle fall ved én anledning overtok Norsk Dusteforbunds Avskrivningsbyrå – ved å starte en egen Avantgardegardistavdeling. Hun deltar ellers ofte på bridgekvelder og pølsefester og andre arrangementer i Norsk Dusteforbund sammen med sin forlovede. Beatrice Gulbrandsen har en tilknytning til Årgårdstrand, i følge president Darwin P. Erlandsen «tror hun nesten bestandig at hun er i Åsgårdstrand».

Avkokt torsk

Frk. Gulbrandsen er ikke noe særlig flink på kjøkkenet..

Avkokt torsk

Hva de færreste sikkert ikke vet er at frk. Beatrice Gulbrandsen («Infantile Beatrice») foruten sine øvrige kvalifikasjoner, heller ikke er noe særlig flink på kjøkkenet. Som eksempel kan nevnes at hun i går kokte en torsk (en av hr. Hostesafts på forhånd innkjøpt torsk) i over én time og tjuefem minutter. (Hun har dermed slått frk. Vonlausbråtens rekord fra 1956 med nøyaktig ett minutt. Vi gratulerer.) Nok av det. Skuffelsen over å gjense sin torsk i en så miserabel forfatning ble for meget for vår mann. Han kastet hele sulamitten ut av vinduet. Rett og slett. Da sa frk. Gulbrandsen:
Å, jaså, skal vi spise u t e  i dag?
I velinformerte kretser er man nå av den oppfatning at det ikke kommer til å bli holdt flere meglingsmøter mellom forfatteren Goddag Mann Hostesaft på den ene side, og frk. Beatrice Gulbrandsen på den annen. Iallfall ikke før fyringen begynner.

 

På vegne av Norsk Dusteforbund
Darwin P. Erlandsen
President

P.S.
Hr. Hostesafts adresse er fra i dag atter: Poste restante, Bygdøy.
D.S.