President Darwin P. Erlandsen

Darwin-P-Erlandsen-beste-bilde

President  Darwin P. Erlandsen er Norsk Dusteforbunds ubestridte leder. Norsk Dusteforbund er imidlertid ingen enkel organisasjon å lede, men Darwin P. styrer med myndig hånd og søker orden og klarhet i enhver sak.
I svært krevende saker, for eksempel innen jus, medisin eller litteratur, velger Darwin P. ofte å forelegge sakene for andre medlemmer av forbundet, som er i besittelse av spisskomptanse på de aktuelle fagfeltene.

Medlemmene i Dusteforbundet kommenterer stadig vekk hverandres aktiviteter, og det oppstår både motsetninger og misforståelser mellom dem som det er vanskelig å holde styr på. Men Darwin P. prøver så godt han kan. I egenskap av sin stilling som President innkaller Darwin P. ofte til seminarer, holder forelesninger og skriver kronikker. Han driver også en egen spørrespalte, «Betro Dem til Darwin». Her kommer han med gode råd i en rekke ulike saker, fra melding i brigde til navn på norske forfattere.

Presidenten står bak en rekke kjente utsagn, deriblant: «Det betyr ulykke å bli overkjørt av 13 dampveivalser» og «Man kan si hva man vil om Napoleon, men bake kaker, det kunne han.»

Darwin P. Erlandsen har ikke noe i mot å stå opp om morgenen, men som han sier «det er det at man skal begynne dagen med det – som jeg synes er så urimelig. Så forferdelig urimelig

Darwin P. Erlandsen er for øvrig oppkalt etter to eksisterende personer i samtiden –  en innbruddstyv med fornavnet Darwin, samt formannen i Norsk Arbeidsgiverforening på 1950-tallet, med etternavnet Erlandsen.

BILDE-av-Darwin-P-og-svinet

Dagens forelesning

Jeg skal i dag tale om grisen (sus scorpha) eller som den populært kalles: svinet. Av alle pattedyr er svinet det som står mennesket nærmest, særlig bonden .Byfolk har sjelden anledning  til å holde svin p.g.a. boligforholdene. Svinet kan anta svære  dimensjoner og tar da stor plass. Man har hittil gått ut fra at ethvert svin er salig i sin tro, og bare der. Dette er galt. Senere undersøkelser viser at svinet blir like salig om man flytter det over i en annens tro, forutsatt at det er mat i troa. Herav kan man slutte at det er maten som er det  viktigste for svinet, ikke troa som før antatt. Man kan beklage det, men slik er det.
Man skal ikke kaste perler for svin. Forskere i alle land er enige om dette. Det viser seg nemlig at svinet har lett for å gli i perlene så det faller og kommer til skade (slår seg). Man er derfor stort sett vendt tilbake  til  den  gamle metoden å strø med halm og sagmugg.
Svinet er meget omtalt. Dog hører det til sjeldenhetene at folk taler om sitt eget svin, («mitt svin»), alle taler om andres svin, («ditt svin»).
Svinet  egner seg ikke som jakthund.

Darwin P. Erlandsen
president.

Vår spørgekasse

BILDE-Vår-spørgekasse-BridgeDet finnes en uendelighet av meldingssystemer i bridge.

 

Kjære «Betro Dem til Darwin».

Min forlovede og jeg spiller periodevis  meget bridge med en mann og en dame som bor over gangen. De driver med noe de kaller «spørgemelding»  og «opplysende melding» og gud vet hva, som går ut på at hvis de f.eks. har gode spar, så melder de hjerter, og hvis de har gode hjerter så melder  de  spar, osv.  – De  har  forsøkt  å lære min forlovede og meg det også, men min forlovede vil ikke. Hun har hørt at det skal finnes et enklere system, sier hun, som gjør samme nytten. Takknemlig for hurtig svar, da vi snart skal ha en periode.

Ærbødigst
Goddag Mann Hostesaft
Forfatter

Beatrice Gulbrandsen
Forlovede

 

SVAR til: Goddag Mann Hostesaft og Infantile Beatrice: Vi har forelagt Deres spørsmål for den kjente ekspert, forfatteren Diderik From jr. som uttaler: Der finnes en uendelighet av meldingssystemer i bridge. Personlig har min forlovede og jeg funnet fram til et system som vi har kalt «Bicepssystemet», (etter den kjente leggmuskel av samme navn.) Biceps-systemet ser slik ut noe forkortet :
Ett spark over venstre skinnelegg betyr kløver (at man ønsker at makker skal melde kløver, altså). To spark betyr ruter, tre spark hjerter, osv. – Ett tramp over venstre fot betyr grand, ett tramp over høyre fot betyr nolo. – Pass oppnåes ved samtidig å sparke usedvanlig kraftig (og vedholdende) på begge makkers skinneben. Denne meldingen bør dog sterkt frarådes nybegynnere, da uøvede bridgespillere, når de samtidig sparker med begge ben, har lett for å falle på gulvet. – Man kan selvfølgelig godt sparke (og/eller trampe) til siden, for derved bringe forvirring i motspilleres meldinger. Erfaringen viser imidlertid at spark og tramp til alle kanter har lett for å bringe forvirring også i egne meldinger. Denne melding frarådes derfor på det bestemteste.

 

På vegne av Norsk Dusteforbund
(Bridgeavd.)
Darwin  P. Erlandsen
President.