«Faktisk litt farlig»

Vår kunstanmeldelse

Faktisk litt farligKronprinsesse Sonja tok seg god tid til å studere den tsjekkisk-fødte, nå i Norge bosatte fine kunstnerinne Zdenka Rusovas tegninger og grafiske blad i Galleri Gamlebyen sist fredag, og det bør også vårt store kunstpublikum gjøre ved denne sesongens siste utstilling, – – – -.
Det er målbevissthet, fasthet og intelligens i hennes visjoner, prosesser, forbindelser, orienteringer, gjennomtrengelser og leker, der former vokser sammen i glad og fin stigning. Ved staver, korder og sabler i nyanser, like former satt ved siden av hverandre – og plassert om hverandre – den store og den lille spiss – det myke og det hårde. Her er, ja – monomental stor form, men i beste forstand raffinerte små-detaljer, småstreker, samt den sensuelle rød-farve, skaper liv. Det dirrende røde virker faktisk litt farlig – det er en betagende dobbeltvirkning som oppnås.

R.G.
(Fredriksstad Blad, 3/5 -74.)
– – –

Vi har forelagt ovenstående for den kjente ekspert, forfatteren Diderik From jr. personlig.
-Kunsten, uttaler vår ekspert innledningsvis, og fortsetter, – kunsten er kunsten å se på kunst med kunstferdige øyne.
Uttalelsen hører etter vår mening ikke til herr Froms beste. Synes han ikke at avskriften er god nok? Betviler han Lille-Mauds vurderingsevne? Eller er det bare misunnelse? Man spør seg selv.

 

På vegne av
NORSK DUSTEFORBUND
Darwin P. Erlandsen
president.