Fhv. o.r.sakf. Waldemar Rütter-Wächselsen

BILDE-Waldemar-Rytter-Wächselsen

Forhenværende overrettsakfører Waldemar Rütter-Wächselsen er Norsk Dusteforbunds juridiske ekspert og leder forbundets juridiske avdeling. Han rykker ofte ut når det kreves juriske avveininger i krevende saker. Han leide ved en anledning ut en hybel i sin bolig til Diderik From jr. Diderik From betalte ikke husleie, noe som førte til en rekke purrebrev fra hr. Rütter-Wächselsen – og et forsøk på en lengre juridisk utgreiing fra hr. Froms side.

Også i selskapslivet har det kommet til motsetninger, og håndgemeng, mellom Waldemar Rütter-Wächselsen og Diderik From jr. – og ikke minst hans forlovede Lille-Maud Vonlausbråten.

Forhenværende overrettsakfører Waldemar Rütter-Wächselsen er også forfatter av et formular til bruk for alle dem som ennå ikke har hatt tid til å medvirke i NRKs serie: «Hva jeg mente og hva jeg mener». Formularet lyder: FØR MENTE JEG MER ENN JEG FORSTOD – I DAG FORSTÅR JEG IKKE HVA JEG MENER.

Intet misforhold

Herr redaktør.

Det hører til sjeldenhetene at folk med mindreverdighetskomplekser faller på at deres mindreverdighetskomplekser simpelthen skyldes at de er mindre verd enn andre. På den annen side har folk med stormannsgalskap som regel ingen vanskelighet med å forstå at de er større (enn andre). Så forsåvidt går det opp i opp. Iallfall vil det være galt å snakke om noe egentlig misforhold i denne forbindelse. Snarere tvert imot.

Ærbødigst
Waldemar Rütter Wächselsen
Fhv. or.r.sakf (NDF)