Forfatter Goddag Mann Hostesaft

Goddag-Mann-Hostesaft

Forfatteren Goddag Mann Hostesaft er kollega med Diderik From jr. Goddag Mann Hostesaft er forfatter av boken «Hybelvertinnen», som skildrer en rekke interessante samleieforsøk i strøket omkring Welhavens gate. Han medvirker også som karakter i flere av Diderik Froms verker, blant annet i skuespillet «Kosten». Goddag Mann Hostesaft er kjent som formann i NDF’s Arbeiderpartigruppes hjernetrust, og er oppfinneren av en epokegjørende såpe. Såpen utmerker seg ved at den er hul inni, slik at brukeren unngår at resten ligger og stenger for avløpet i vasken. Goddag Mann Hostesaft er forlovet med Beatrice Gulbrandsen, også kalt Infantile Beatrice. (Av og til stavet med s, slik: Beatrise.)

Personalia

Personalia

Ikke så ganske lite heller.

 

Herr President.
I anledning Deres meddelselse forleden om at forfatteren «Goddag Mann Hostesaft» ikke forsøkte å drukne sin forlovede (Infantile Beatrice) i badekaret på underholdningsmessig basis, men tvert imot fordi han var begynt å tvile på Archimedes’ lov, skal jeg tillate meg å meddele følgende:
Hvis dette eplet til Archimedes (eller var det Newton?) Nok av det. Hvis dette eplet til Archimedes hadde falt litt lenger fra stammen, ville mye ha sett annerledes ut – for ikke å snakke om hvis det hadde vært en ballong!!! For øvrig mener jeg at Archimedes’ lov bør skjerpes. Og det ikke så lite heller.

 

Ærbødigst
Goddag Mann Hostesaft
(forfatter)