Fredrik Stabel – kort biografi

Fredrik Stabel ble født 4. januar 1914 i Christiania. Hans foreldre var Peter Lorentz Stabel, født i 1877 i Kristiansand og Katharina Henriette Huitfeldt, født i 1881 i Trondheim. Fredrik Stabel, hvis fulle navn var Henrik Fredrik Stabel, hadde en eldre bror, Carl Ludovico, som var født i 1912. Han studerte som sin far jus og endte opp som høyesterettsdommer. Fredrik Stabel hadde andre drømmer. Han ville bli kunstmaler!

Selvportrett Stabel IMGSelvportrett, tegnet på en wienerbrødpose (ca 1975)

Familien bodde fra 1915-18 i Trondheim, hvor Peter Lorentz var assessor i overretten. Da han fikk stilling som dommer i Oslo Byrett, flyttet familien tilbake til Christiania/Oslo, hvor Fredrik vokste opp. Familien var bosatt i Løvenskioldsgate på Frogner, og 6-åringen Fredrik begynte på Uranienborg Skole. Men skolen kjedet ham. Bortsett fra tegning og fotball. Han kom seg gjennom skoledagen ved å leke tannlege. Med passerspissen boret han små hull i trepulten som han «plomberte» med oppbløtt papir. Han tok senere middelskoleeksamen på Frogner Skole. Unge Fredrik ønsket ikke å fortsette skolegangen etter middelskolen og gikk ut i yrkeslivet.

Etter ett år som assistent i et forsikringsselskap, begynte han på Treidners Handelsskole og fullførte ettårig linje. Men det var neppe hans vei: han fortalte senere at han aldri husket forskjell på debet og kredit. Han vendte derfor tilbake til sitt tidligere arbeidsforhold. Fredrik og Carl Ludovico bodde hjemme hos foreldrene inntil faren ble sorenskriver i Grimstad og flyttet dit sammen med sin kone i 1933. Etter dette bodde den unge Fredrik Stabel på en rekke hybler og pensjonater i Oslo gjennom hele 1930- og 40-tallet.I 1933 tok han et år til sjøs, som smører. Året etter begynte han som bokhandlerlærling i Kristiansand. I to år, fra 1935 til 37 var han bokhandlermedhjelper hos Dybwads Bokhandel i Oslo.

Fredrik Stabel forsøkte seg i et par år som støvsugeragent og salgsrepresentant i blondekrager, noe som ikke var noen ubetinget suksess. En periode drev han også som kunsthandler, men heller ikke dette ble særlig inntekstbringende. Veien gikk i 1939 til Utenriksdepartementet hvor han arbeidet som assistent fram til krigsutbruddet i april 1940. Da tyskerne overtok U.D., ble Fredrik Stabel i likhet med flere andre kontormedarbeidere overført til Forsyningsdepartementet.

I 1940 fikk han sin første tegning antatt i Dagbladet (se Reidar Anthonsens artikkel),  noe som ble starten på en 50 år lang karriere i avisen. Han kunne likevel ikke leve av å tegne ”små menn” og hadde en rekke korttidsengasjementer og jobber ved siden av. Han hospiterte eksempelvis på Statens Kunst- og Håndverksskole i begynnelsen av 1940-årene med blant andre Rolf Kongsvold og Per Krogh som lærere. Fredrik Stabel var sufflør på Studioteatret i 1946 og kontormedarbeider i Store Norske Kullkompani på Svalbard i 1946-47.

Fredrik Stabel møtte sin kone Liv Berle Jensen, født 1933, i begynnelsen av 1950-årene og de giftet seg i Paris 22. januar 1953. Paret bosatte seg ett års tid i Spania, før de sommeren 1954 flyttet til Seljord i Telemark. Her kjøpte de et småbruk, Tussehaugen i Årheimsgrendi, hvor Fredrik satt og tegnet og skrev petiter til Dagbladets tredjeside. Liv drev naturalhusholdning med dyrehold og grønnsaksdyrking. Døtrene Anne-Mette og Kirsten ble født her, henholdsvis i 1954 og 1956. For å bøte på økonomien, reiste Fredrik Stabel igjen til Svalbard. Nå som kroppsarbeider i Store Norske Kullkompani i 8 måneder.
På begynnelsen av 1960-tallet flyttet familien til Drøbak, før de i 1962-63 igjen hadde et opphold i Spania. Siden midten av 1960-tallet har familien bodd i et 200 år gammelt hus i Seimbakken i Drøbak.

Fra midten av 1970-tallet utvidet Fredrik Stabel sitt kunstneriske virke ved å lage tusjtegninger i større format. En rekke utstillinger fulgte. Da han i 1976 lærte seg grafikk hos kunstnervennene Dagny og Finn Hald (film fra NRK), startet han som grafiker. I årene som fulgte produserte han 88 raderinger, som han på 1980- og 90-tallet også håndkolorerte. Hans gamle drøm om å bli kunstmaler var realisert. Fredrik Stabel betraktes som en stor kolorist, og myten om at Stabel var fargeblind ble avsannet en gang for alle.

Fredrik Stabel opprettholdt sin virksomhet i Dagbladet helt fram til begynnelsen av 1990-tallet. Norsk Dusteforbund og dets underavdeling ”Avskrivningsbyrået” var en markant institusjon i norsk kulturliv.
Fredrik Stabel døde 2. juli 2001, 87 år gammel.

26.-F.S

Fredrik Stabel i sitt arbeidsværelse i Drøbak. Foto: Håvard Sæbø.