Norsk Dusteforbund etter frigjøringen.

Etter frigjøringen i mai 1945, fikk Fredrik Stabel stadig flere oppdrag i Dagbladet. Han tegnet og skrev sine egne små tekster og petiter, men han fikk også i oppdrag å illustrere andre forfatteres tekster, for eksempel Carl Keilhaug og Hans Geelmeyden.

Fortsatt var replikken eller dialogen «vitsepreget». Etterhvert begynte Fredrik Stabel å få større illustrasjonsoppgaver i Dagbladet. Han leverte tegninger til artikler av andre petitskribenter. Men ennå var det et stykke igjen til Norsk Dusteforbund ble utviklet. På idéplan tok det muligvis til å gro fram i samvær med vennene André Bjerke, Carl Keilhaug og tegneren og designeren Knut Yran mot slutten av 40-årene.

 

STABEL_2

Fredrik Stabels far Peter Lorentz Stabel.

Stabels egne tekster var ofte basert på en replikkveksling mellom to menn, uten navn, eventuelt kalt A og B. Langsomt vokste et persongalleri fram. Allerede i 1941 dukket navnet Diderik From jr. opp. Når Fredrik Stabel benyttet dette navnet med dertil hørende jr., så hadde det en klar sammenheng med hans liv og familiebakgrunn. Diderik From var det pseudonym hans far, juristen Peter Lorentz Stabel, benyttet når han kommenterte datidens kulturliv i hovedstadens avisspalter. I figuren Diderik From jr. sammenføyes og videreutvikles to sider ved den stabelske familietradisjon; den dømmende juristen og den kommenterende kulturskribenten.

Personene i det univers som Fredrik Stabel utviklet på 1940- og 1950-tallet, har navn som vitner om en sammensattt og ofte motsetningsfylt bakgrunn. Navnene sigaliserer en tilhørighet til aristokratiske og intellektuelle miljøer og alminnelige og folkelige. For eksempel Darwin P. Erlandsen, Lille-Maud Vonlausbråten og Beatrice Gulbrandsen.

Disse personene befolket, sammen med en del andre navngitte figurer, det som etter hvert utviklet seg til å bli Norsk Dusteforbund. Stabel skapte først Det Dorske Selskap, men endret ganske fort navnet til Norsk Dusteforbund. Den første fase av Dusteforbundets liv utfoldet seg fra slutten av 1940-årene og begynnelsen av av 1950-årene. I sine petiter på 3.siden i Dagbladet, lot Fredrik Stabel medlemmene i Dusteforbundet anmelde hverandres bøker, debattere aktuelle emner fra kultur- og samfunnsliv i Norge. På denne måten speilet han den virkelige debatten i samtiden og satte den i perspektiv.

A.M.S.