«Ikke full — bare trett»

«Ikke full — bare trett»

Informa-team
Skedsmogata 10,
Oslo 6.
Til landets barnehager
Oslo, 17. januar 1978

«BARNEORDBOK»

Vi, Eva, Turid og Dagfinn i forlaget INFORMA-TEAM søker assistanse i forbindelse med utgivelsen av en ny og spesiell bok.
I denne anledning finner vi det svært naturlig å henvende oss til dere som til daglig omgås barn i arbeidet.
Boken skal inneholde ord, uttrykk, navn, steder, setninger etc. slik barn sier det, m.a.o. en type ordbok (barne-norsk-norsk).
Vi er allerede igang med innsamlingen og her er noen eksempler:

Ord:
BØFISJE = Brødskive
BØFIGE = Brødskive
FIFFIKKER = Fyrstikker
AKAPATT = Apekatt
MIMMI = Farmor
NUNNAL = Gunnar
Setninger:
MIKK A MAMMA = jeg vil ha melk mamma
PLIKKA PÅ Å ISSA HEM = Kle på og reise hjem

Boken vil bli ordnet alfabetisk og vi legger stor vekt på å skrive ordene slik de blir uttalt.

Skulle dere synes ideen er interessant, ville vi sette pris på om dere finner tid til å notere ord, uttrykk, navn og setninger som dere hører fra barna. Om dere nevner dette for foreldrene, kan det også være noen av de som har aktuelle varianter som kan komme med i boken.

Boken er beregnet å komme ut i september 1978. Vi vil selvfølgelig sende dere et eksemplar som takk for hjelpen. Skriv derfor barnehagens navn og adresse på det materiell som sendes til oss.

Med vennlig hilsen.
INFORMA-TEAM
Jan Dagfinn Johansen
Eva Tveten
Turid Kongsvold
P.S. Denne forespørsel er sendt til ca 600 barnehager over hele landet.

Frk. Lille-Maud Vonlausbråten holder på med en liknende ordbok. I motsentning til Informa-Teams ordbok er frk. Vonlausbråtens ordbok beregnet på voksne, nærmere bestemt på hjemmeværende koner, forloveder, hybelvertinner o.l., kort sagt på sånne som sitter oppe om natten og venter.
Vi bringer noen eksempler:
Agagugg gagag guggugagg — guggagagugg = Jeg er ikke full — bare trett.
Skaxxxe skakaxxx buxxxe bøxxxx? = Er det noe øl i kjøleskapet?
Brazzabrubb brubzzibrabb brabbzzzi? Brubb buxxxibrazzz brxxxx? = Hva gjør du med kjevlen så sent? Skal du bake kaker til meg?
Pfffffffff — Pfffffffff — Pfffffffff = Gå ned og betal drosjen, er du snill.
Lille-Maud opplyser at boka er blitt til i nært samarbeid med forfatteren Diderik From jr. Men forfatteren «Goddag Mann Hostesaft» har også levert bidrag. Likeså Amatørkirurgen.
Forhåndsbestillinger mottas.

På vegne av
NORSK DUSTEFORBUND
(Forlagsavd.)
Darwin P. Erlandsen
President