«Kykkeliky»


Kykkeiky

Det tjener liten hensikt å forsøke å skjule det faktum at NRK-Fjernsynet i løpet av det siste år har drevet en uttsrakt sjikanering av husmoren. «Dette må det bli slutt på», skriver A.M. i dagens avskrift, og fortsetter:
Jeg tror det er flere enn meg som er lut lei å høre på den jakten som foregår i statistiske kontorer. Nå synker andelen av kvinner i offentlige utvalg igjen! Og så fjernsynet med mer eller mindre sjikanering av husmoren.
Men forstår ikke de som trekker fram dette at det de gjør skaper motsetninger? Bare noen er enige i det som disse står som advokater for. Og uansett hvor snille mennene er, så må de jo føle at det er et ANGREP på dem.
Hvis ikke livet skal bli uutholdelig, må det bli slutt på dette.

A.M.
(Bergens Arbeiderblad, 24/10 – 75.)

 

Vi har forelagt ovenstående for forfatteren Didrik Froms etterfølger, det kjente dobbeltmenneske, forfatteren Rasmus Rebell personlig (vår bevegelses Lars Andreas Larsen m.fl.)
Jeg forstår ikke, uttaler det kjente dobbeltmenneske innledningsvis, og fortsetter – jeg forstår ikke hvorfor hanen  skal si «Kykkeliky», når hønen bare sier «Klukk-klukk». Enten får begge si «Kykkeliky», eller så får begge si «Klukk-klukk». En viss orden må det være. Ellers blir livet uutholdelig. Sitat slutt.
Som kjent besluttet vi for en tid siden aldri  mere å forelegge forfatteren Didrik From jr. noe  som  helst. Denne beslutning kommer vi nå til å ta opp til fornyet vurdering. Omstendighetene (hensynet til leserene) tvinger oss til det. Jeg sier ikke mere.

 

På vegne av
NORSK DUSTEFORBUND
Darwin P. Erlandsen
president