Norsk Dusteforbund – En introduksjon

BILDE-Dusteforbundets-fane(2)

Norsk Dusteforbund er Fredrik Stabels mest kjente kunstneriske verk. Dusteforbundet ble ikke skapt over natten, men vokste fram på Dagbladets 3.-side over en lengre tidsperiode. Det startet på slutten av 1940-årene med enkeltstående karakterer som forfatteren Diderik From jr. og presidenten Darwin P. Erlandsen. Til å begynne med førte de sine karikerte kulturdebatter i Det Dorske Selskap. Dette ble etter en kort periode endret til Norsk Dusteforbund. Her lot Fredrik Stabel medlemmene anmelde hverandres bøker og debattere aktuelle saker fra kulturlivet i Norge på 1940- og 50-tallet.
Midt på 1950-tallet dukket Norsk Dusteforbunds Avskrivningsbyrå opp. Her kommenterte Fredrik Stabels karakterer virkelige tekster, skrevet av alle slags mennesker i det norske samfunnet. Professorer og prester, husmødre og kommunestyremedlemmer, ja, alle som hadde ytret seg offentlig uten å tenke kritisk over hva som faktisk stod å lese, fikk sine tekster trykt og kommentert av Dusteforbundets indre krets – i særdeleshet av presidenten selv.

Svært mange av disse tekstene står seg som stor humor den dag i dag.

Debattene i Norsk Dusteforbund og  Avskrivningsbyrået ble alltid ledsaget av Fredrik Stabels etter hvert så karakteristiske tegninger.

 

De følgende artiklene forteller mer om bakgrunnen og utviklingen av Dusteforbundet.