«Stopp sytingen»


Stopp sytingen2
Burde norske bønder skamme seg over sine avsindige krav? Er det bare late og udyktige bønder som ypper til streik? Les hva «Forarget» mener om disse spørsmål i dagens avskrift (etter Nationen):

OG SLIKT SKAL MAN SUBSIDIERE!

Etter å ha sett TV-programmet fra Sør-Afrika og Portugal, hvor jordbruksbefolkningen tjener henholdsvis 40 øre og 6 kroner dagen, sitter jeg igjen med det inntrykk at norske jordbrukere burde skamme seg over sine krav. (Kfr. Bondelaget).
Og dette er jeg ikke alene om. Det er nesten bare Nationen som i dag skal støtte matprodusentene her til lands og ta dem i forsvar.
En stor avis nordafjells hadde nylig et innlegg hvor en innsender under overskriften «Stopp sytingen» kunne opplyse at bøndene har masser av flotte maskiner og biler i de fleste garasjer.
I en annen avis samme sted ble det i et inserat hevdet at det bare var de late og udyktige jordbrukerne som ville gå til streik.
Lørdagsbilag til Oslo-avis: «-Jenta på Berg ville bruke gummihansker. Hva hun skulle bruke dem til? Jo, til oppvasken.» Dette skulle altså være på landsbygda! Jeg synes, herr redaktør, at også slike forestillinger burde få komme til uttrykk i Nationen. Maten er sannelig dyr nok som den er. Det koster jo nesten like mye for en familie på fem å spise seg mett, som det går med til bilhold! Men nei da. Det ene kravet avløser det andre. Skattelette, 4 ukers ferie, ja i det siste har til og med bondekona våget seg frampå. Sykepenger, særskilt ligning, opptjening av pensjonspoeng – ja. De kjenner vel leksa, De, herr redaktør.

Forarget
(Nationen, 22/12 – 75.)
– – –
Unnskyld forsinkelsen.

På vegne av
NORSK DUSTEFORBUND
Darwin P. Erlandsen
president.