Vår søndagspreken

Vår søndagspreken

Som en har pekt på, gikk Jesus et par ganger på vannet, men vanligvis brukte han båt, et par ganger gjorde Jesus et brødunder, men til daglig brukte de å kjøpe brød.

 Erling Ruud
res.kap.

 

(Kort utdrag av Aftenpostens søndags-preken 23/1 -65)

 

Fisk frå Genesaretsjøen

er eit nytt innslag i møteverksemda til Isreaelmisjonen. Kring om et møte, vert det både servert og auksjonert hermetisk fisk frå Genesaretsjøen. Truleg vil vi vel i Ulstein også få høve til å smake denne fiskesorten!

(«Vikebladet», Ulsteinvik 30/1 -64.)

 

Tiltredes
Dusteforbundet av 1954
Zaratustra D. Erlandsen
amatørkirurg