Amatørkirurg Zarathustra D. Erlandsen

BILDE-Zarathustra-D-Erlandsen

Zarathustra D. Erlandsen, mannen hvis ånd aldri hviler, er Norsk Dusteforbunds amatørkirurg. Han er bosatt i Welhavens gt. 69 og hører utvilsomt til i miljøet omkring Dusteforbundet. Men han er faktisk ikke medlem. Han er derimot medlem av Dusteforbundet av 1954, sikkert nok inspirert av Forfatterforeningen av 1952,  som var en utbryterforening fra Den Norske Forfatterforening, på språklig grunnlag. Hva som er årsaken til Zarathustra Erlandsens brudd med moderforeningen er noe uklart.

Vår legespalte vår legespalte Zarathustra

Man kan eliminere schizofreni.

 

Hvis man fjerner tennene kan man ikke få tannpine. Hvis man fjerner blindtarmen kan man ikke få blindtarmbetennelse. Nå mener en amerikansk lege at schizofreni kan elimineres ved å fjerne en del av lillehjernen. All right. Men hva med prostatabesvær, da – og hjerteinfarkt? For ikke å snakke om skrumplever? Var det ikke en tanke å fjerne alt – unntatt føttene. Så slapp man iallfall med podagra og neglesprett.
Takk for oppmerksomheten.

 

På vegne av Dusteforbundet av 1954.
Zarathustra D. Erlandsen.
Amatørkirurg.

Bekjentgjørelse Zarathustra

Bekjentgjørelse

(Bedes innrykket i Deres ærede avis)

Den dame eller herre som lille julaften fjernet mitt juletre fra gårdsplassen i Welhavens gate 69, bedes ikke bringe det tilbake, da det under de nåværende omstendigheter ikke lenger har noen interesse for meg og min forlovede.
Vedkommende er iakttatt!

Zarathustra D. Erlandsen
Amatørkirurg (Dusteforbundet av 1954.)